В далечната 2000 г. Иво Алексиев въведе в България обучения по темите "Умения за успешни лични продажби" (Sales Skills) и "Разработване на маркетингова концепция". Обучавал е водещи наши и чужди компании. След дългогодишен престой във Франкфурт, Германия, където e също консултант и обучител, отново работи и в София. Счита се за приносител на най-добрите европейски практики в маркетинга и личните продажби.