Словото е като водата. Дава живот.

Твори и претворява. Свързва хората. Осмисля живота. Зачева приятелства. Текстове на 3-4 хиляди години и до днес вдъхновяват и гарантират безсмъртие.

Вашата марка заслужава представяне чрез текст с висока художествена стойност.

Ще го напишем и публикуваме във водеща медия. Ще спечели симпатиите на клиентите и партньорите Ви. Ще моделира представите им за Вас. Ще ги направи Ваши приятели.

Безсмислени са технократските дописки. Не стигат до клиента. В нашето забързано, свръхрационално време той жадува за емоция. Емоцията, която ще изпълни живота му със смисъл. Ще я открие в посланието, което ще напишем за Вас. Ще постави марката Ви в най-съкровената "витринка" на душата си - витринката на своите идеали. Пусне ли Ви там, той е станал Ваш верен приятел.

Ще усеща марката Ви като свой приятел, свой помощник и съмишленик. Ще я предпочита. Ще ѝ бъде лоялен.

Нека покажем доброто, което правите за клиента и света! Нека му напомним, че с Вашата марка е по-силен, по-успял, а в крайна сметка и по-щастлив!

Освен с чисто прагматични ще го спечелим и с философски доводи. Те проникват дълбоко, влияят дълготрайно.

Условието да си сътрудничим е да имате актив от дорбо, което да разкажем. Всъщност всеки успешен бизнес е успешен именно поради това - той има актив от добро. Нека го направим още по-видим и разбираем за целевата Ви аудитория.

Материала ще онагледим с фотографии, които сами ще изготвим, при това с професионално качество.

С публикуването си текстът започва свой живот. Чрез новите технологии мълниеносно достига целевия читател. Не е нетраен като рекламата. Чете се и въздейства с години! В сравнение с рекламата нужните при ПР-текст разходи за контакт с даден брой целеви потребители са в пъти по-ниски. А резултатът - в пъти по-висок.

"Написаното остава"