Спреш ли да мислиш собственически, започва да ти принадлежи целият свят. (И. А.)         
                   
                   
                   
        Скучно е само на скучните. (И. А.)        
                   
                   
                   
        В любовта мъжът е добре да подходи към жената като към музикален инструмент. Колкото по-майсторски свири, толкова по-хубава мелодия ще чуе. (И. А.)        
                   
                   
                   
        Разстоянието от тримата мускетари до тримата глупаци е една педя. (И. А.)